Domodossola
Domodossola
Domodossola
17-07-2008 | Kees Kruithof
Het station van Domodossola.
Domodossola
Domodossola
17-07-2008 | Kees Kruithof
Een regionale trein van de FS te Domodossola.